مفاد عهدنامه ترکمانچای

 

  1. واگذاری خانات ایروان و نخجوان به دولت روسیه و تخلیه تالش و مغان از سپاه ایران.
  2. پرداخت ده کرور تومان (پنج میلیون تومان)به طور اقساط از طرف ایران به روسیه به عنوان غرامت جنگی
  3. اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در در یای مازندران
  4. رضایت به انعقاد یک عهدنامه تجاری بین ایران و روسیه و حق اعزام کنسول و نمایندگان تجاری به هر منطقه از مناطق ایران که روس‌ها لازم بدانند.
  5. حمایت از ولیعهدی عباس میرزا و کوشش در به سلطنت رساندن وی پس از مرگ شاه
  6. استرداد اسرای طرفین
  7. اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه
/ 0 نظر / 25 بازدید