سوالات اجتماعی پایه سوم راهنمایی

نمونه سوالات مهم اجتماعی نوبت اول پایه سوم راهنمایی

1-کدام یک از موسسات و سازمان های زیر به  طور غیر مستقیم  با مردم سر و کار دارند ؟

الف) صدا و سیما                             ب) آموزش و پرورش                           ج)سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور                د) تربیت  بدنی

2-امروزه اکثر  نیازهای  ما  از طریق . . . . . . . . تامین می شود .  الف) خانواده                 ب) موسسات

3-سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور . . . . . . . . . . .  و . . . . . . . . . . . . برنامه های همه سازمان هایی است که با  مردم به صورت ...........  سر و کار دارند .

4-همه  موسسات  یک هدف را دنبال می کنند و آن تامین . . . . . . . . . . . . . است .

5-در میان  موسسات   بانک ها  به صورت  مستقیم  با  مردم  سر و کار دارند .            ص                  غ

6- سازمان مدیریت  و  برنامه ریزی کشور به صورت  مستقیم با مردم سر و کار ندارد .   ص                  غ

7-جامعه از تعدادی خانواده تشکیل شده که نیازهای خود را از طریق موسسات تامین می کنند .   ص          غ

8- همه  اعضای  بدن  موجود زنده چه

/ 0 نظر / 30 بازدید