نگاهی به نقش وبلاگ در فرآیند یاددهی – یادگیری

مشخصات وبلاگ ها

- به تنهایی می توان آن را اداره کرد؛

- به زبان محاوره ای نوشته می شود؛

- مکرراً قابل روزآمد کردن است؛

- به راحتی امکان برقراری لینک با سایت های دیگر را فراهم می آورد. 

مقایسه وبلاگ با صفحه وب

- نیازی به آشنایی با مهارت های فنی ساخت صفحات وب ندارد؛

- اغلب سرویس های ارائه دهنده خدمات وبلاگ رایگان است؛

- روز آمد کردن وبلاگ در هر زمانی امکان پذیر است؛

- قابلیت دسترسی و روز آمد کردن از هر نقطه اتصال اینترنت؛

- قابلیت مشارکت دیگران از هر نقطه عالم. 

قابلیت های وبلاگ

- در عصر سرریز اطلاعات، وبلاگ ها به پالایش اطلاعات و گزینش آن ها کمک می کنند.

- فراهم آوردن زمینه ای که با دسترسی آسان به متن، خوانندگان اطلاعات را در زمینه آن می خوانند؛

- فراهم آوردن دیدگاه های متفاوت؛

- تشویق روحیه ارزیابی اطلاعات

- تشویق روحیه مشارکت.

 قابلیت های وبلاگ در تعلیم و تربیت

یادگیری دانش آموزان: وبلاگ ها فرصتی برای تفکر، گرفتن بازخورد از والدین، اعضای گروه، افراد متخصص و مشارکت آن ها به نفع دانش آموزان را ایجاد می کنند. امکان ذخیره و سازمان دهی آسان، سهولت مشاهده پیشرفت دانش آموزان به وسیله معلمان و والدین فرصت دیگری است که وبلاگ ها فراهم می آورند؛

 مدیریت کلاس درس: وبلاگ ها دروازه ای آن لاین برای ارسال یادداشت ها، تکالیف، لینک ها و مانند آن هستند؛

 مشارکت کلاس: در چارچوب کلاس یا خارج از آن، افراد زیادی در تجربه یادگیری درگیر می شوند؛

 روابط اجتماعی: راه آسانی است که والدین و اعضای گروه می توانند با یک دیگر وارد بحث و گفت و گو شوند؛

 ارتباطات داخلی و خارجی: مکانی که دانش آموزان می توانند از تجربه ها و ایده های هم استفاده و کار مشارکتی را تجربه کنند؛ 

مدیریت دانش: ارجاع آن لاین به خط مشی ها، قالب ها و مانند آن؛

گزارش های تحقیق: با ایجاد لینک به منابع گوناگون.

/ 0 نظر / 50 بازدید