تسلط به دو زبان از مغز انسان محافظت می کند

بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان تسلط انسان به دو زبان در مقابل افزایش سن و به هنگام پیری از مغز محافظت می کند.
به گزارش ایسنا،  دانشمندان کانادایی درتازه ترین تحقیقات خود دریافته اند افرادی که از کودکی به دو زبان تکلم می کنند در مقایسه با اشخاصی که تنها یک زبان می دانند کمتر دچار ضعف قوای مغزی می شوند. مطالعات قبلی بر روی کودکان نشان می داد که دو زبانه بودن می تواند بر خلاقیت و مهارت های انسان در حل مسائل بیفزاید، اما تاثیر توانایی در تکلم به دو زبان تا کنون ناشناخته  بود.
بررسی اخیر بر روی حدود 150 بزرگسال که نیمی از آنها دو زبانه و نیمی دیگر یک زبانه بودند نشان داده است که سرعت واکنش افراد دو زبانه که بیش از 60 سال داشتند کمتر از افراد جوانتر یک زبانه نبود و علت این پدیده که چرا تسلط به دو زبان می تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد کاملا مشخص نیست، بی تردید تسلط به دو زبان برشماری از فعالیت های مغز تاثیر ندارد.
با این حال فواید آن احتمالا تنها زمانی پدیدار می شود که فرد، هر دو زبان را هر روز تکلم کند.
نتایج مطالعه اخیر در نشریه روانشناسی و سالخوردگی چاپ شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید