بازی و تاثیر آن بر رشد ذهنی، اجتماعی و خلاقیت کودک - بخش ۳
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

در آموزش و پرورش خردسالان تا چه اندازه باید کار و تا چه اندازه بازی را در نظر گرفت؟تا جه اندازه فعالیتهای هدف مدار (که کودک آن به طور خود انگیخته برنمی گزیند بلکه بزرگسال  آن را تعیین میکند) باید در این فرایند گنجانده شوند؟دربارهی هدف بازی در پیوستار بازی - کار،موسسه ملی آموزش و پرورش کودکان خردسال توصیه میکند که کودکان باید اجازه تعیین سمت و سوی بازیهای خود را داشته باشند و اینکه هنگامی "احساس موفقیت بیشتری میکنند که کاری را که خودشای تعیین کردهاند انجام دهند" و اینکه یادگیری نباید تحت تاثیر "عقاید متداول بزرگسالان در زمین تکمیل پیشرفت و شکست قرار گیرد." بنابراین معلم باید به جای هدایت بیش از حد،نقش فردی حمایتکننده را ایفا کند.استفاد صرف معلمان از "درسهای به شدت ساختارمند  و هدایت کردن همهی فعالیتها و تصمیم گیری در مورد اینکه کودکان باید چه کاری را چه موقع انجام دهند"، در عین حال داشتن این انتظار از کودکان که برای مدتی طولانی به طور منفعلانه به درس گوش کنند یا تکلیفهای قلم- کاغذی انجام دهند،شیوهای نامتناسب است.
از سوی دیگر دیدگاه موسسه ی ملی آموزش و پرورش (NAEYC    )این است که اگر چه برنامه درسی که بر بازی خودانگیخته تاکید میکند و نقش کار را نادیده میگیرد،  میتواند در رشد کلی کودکان سودمند باشد، اما چنین برنامهای از دیدگاه تربیتی از کفایت لازم برخوردار نیست. همچنین استفاده از راهنمایی بزرگسالان که مشخص میکنند چه چیز برای یادگیری ضروری است و هدفهای تربیتی خاصی را فراهم میآورند، لازم است. کودک بدون راهنمایی یا مشارکت معلم شروع به یادگیری نمیکند .


 
روشی برای مطالعه خلاق و کاربردی
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

حوزه

 

 برای داشتن یک مطالعة خلاق و کاربردی، نکات زیر را در مطالعه خود مورد توجه قرار دهید:

قبل از مطالعه:

1.مطلب را یک بار به سرعت و به صورت اجمالی بخوانید و سعی کنید تصویری کلی از آن بدست آورید.

2.احساس شما نسبت به عنوان بحث چیست؟

3. آیا به راحتی با آن ارتباط برقرار می کنید و آن را می‌فهید؟

4. پیش فرضهای فهم این مطلب چیست؟

5. حدس بزنید که نویسنده با چه نیازی روبرو بوده و در صدد حل چه مشکلی بوده است؟

6. سعی کنید مسئلة نویسنده را به زبان خودتان بازگو و برای خود ترجمه کنید.

7. آیا مسئلة نویسنده و پاسخ به آن برای شما مهم است؟ چرا؟ مسئله خودتان چطور؟

8. فکر می کنید این مسئله چه ارتباطی با شما دارد؟

9. آیا می‌توانید کاربردهایی برای این بحث بیابید؟

10. این مسئله با چه مسئله‌های دیگری در ارتباط است؟

در حین مطالعه:


 
بازی و تاثیر آن بر رشد ذهنی، اجتماعی و خلاقیت کودک - بخش ۲
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

فصل سوم: فواید بازی
بازی وسیله ای است برای سازندگی کودک. او از طریق بازی یاد می گیرد ،ابداع می کند،تجربه می کند و غیره. کودک از راه بازی میتواند به استعدادها، تواناییها، خواسته ها و نکات ضعف و قوت خود پی ببرد و لذا با شناخت ویژگیهای خود ساخت شخصیتی خود را تحکیم بخشد. کودک از راه بازی مقابله با شرایط زندگی را می آموزد ،در می یابد که چه موقع باید برای رسیدن به هدف بجنگد و چه موقع باید مصالحه نماید. چه موقع باید ساکت و چه موقع فعال باشد. او در می  یابد که هرگاه بخواهد به هدف برسد ملزم و ناچار است که برخی از مقررات را رعایت کند.با دیگران همکاری کند و طلب کمک از دیگران بنماید. در می یابد که در بسیاری از مواقع به تنهایی قادر به دست یابی به هدف نیست . با بازی در می یابد به اصول و قواعدی در جامعه وجود دارد که او نیز به عنوان عنصری از آن جامعه ملزم و مقید به رعایت آنهاست.بازی به کودک کمک می کند تا آنچه که در درون دارد اما قادر به بیان  آن نیست بیان دارد و یا به قول " اریکسون" با بازی به صورت مبهم صحبت نماید. چرا که بازی کودکانی را که قادر به بیان منظور خود به صورت کلامی هستند ،قادر می سازد تا برخی از احساسات خود را به صورت کلامی بیان دارد و از این راه تخلیه ای روانی صورت گیرد.با تمام فوایدی که در بازی موجود است ،نباید در بازی تا آن حد پیش رفت که بازی که صورت تمام زندگی کودک درآید و سایر فعالیتهای او را تحت الشعاع قرار دهد. باید بازی کودک به نحوی ترتیب یابد که او را از فشارهای هیجانی و روحی که خارج از توان اوست برحذر دارد. در زمینه ی بازی کودک باید نکاتی رعایت گردد که اهم آن به شرح زیر است:


 
بازی و تاثیر آن بر رشد ذهنی، اجتماعی و خلاقیت کودک - بخش ۱
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

مقدمه 
امی .ر.هالوی: "بازی دنیای کودک است ،با آن بازی می کند و بوسیله ی آن شخصیت خود را نشان می دهد." تماشای صحنه های بازیهای کودکان چنان لذت بخش و جالب است که می تواند ساعتها بیننده را  جذوب و مسحور نماید. دنیای عجیب ،خیالی ،جالب و پراز جنبش و تحرک، دنیایی پراز راز ،  شگفتی و نوآوری .در این دنیاست که می توان شخصیت واقعی کودک را کشف نمود و او را  شناخت. 
شناسایی کودک و پی بردن به افکار و دست یافتن به خیالها و رویاهای او همیشه  موضوعی است که روانشناسان و علمای تعلیم و تربیت را به تفکر ،مطالعات و تحقیقات وسیعی  درباره ی آن واداشته است.دریافتن اینکه در دنیای کودکان چه می گذرد؟این تحرک و جنبش از کجا  سرچشمه گرفته و به کجا ختم می  شود؟ جنبش و تحرکی که نقطه ی عطف و شروع زندگی است و  بطور کاملا آشکار در حرکات و بازیهای کودکان مشاهده می گردد، موضوع بسیار جالب وقابل  توجهی است. 
  در واقع شناخت کیفیت بازیها کلیدی است برای دست یافتن به دنیای اسرار آمیز درون  کودک و انسان و در حقیقت شناسایی کودکان را می توان پایه ی اصلی شناسایی سیر روحی و تحول  در مراتب رشد شخصیت انسان دانست و اگر از دیرزمان به مطالعه آن بپردازیم به وضوح راز تحول  جسمانی و روانی بشر را در خواهیم یافت.

فصل اول: تاریخچه ی بازی