دشت لوت
ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

واژه دشت لوت

اصطلات جغرافیایی که تاکنون به این خطة پهناور نسبت داده شده است  عبارتند از :  چاله لوت ( چاله لوت  در کتاب ژئومرفولوژی کاربردی –بیابان – فرسایش بیابانی – دکتر حسن احمدی معادل پلایا Playa یک لغت ا اسپانیائی است گرفته شده و به  معنی حوضه مرکزی و یا به عنوان چاله داخلی مورد استفاده دارد )  ، دشت لوت ، کویر لوت ، بیابان لوت و .... ولی واژه «دشت لوت»  در برگیرنده تمامی واژه های دیگر  است.

موقعیت و شاخص های کلی دشت لوت :